خدمات اجتماعی

از خدمات اجتماعی جناب آقای سیدعلی یزدی خواه میتوان به :
مدیر کل منتخب کشور
شورای عالی آموزش و پرورش
از 1391 – تا 1391
مدیر کل منتخب کشور در بررسی و تصویب سند تحول
بنیادین آموزش و پرورش
از 1390 – تا کنون
مدیر کل منتخب کشور
هیئت صندوق ذخیره فرهنگیان
از 1388 – تا کنون
مسئول هیئت نظارت
انتخابات در حوزه شهرستان ری
از 1365 – تا کنون
عضو ستاد برگزاری
انتخابات در تهران بزرگ
از 1396 – تا کنون
عضو ستاد برگزاری انتخابات
استانداری تهران بزرگ
از 1396 – تا کنون
بازرس هیئت امنا
مدارس شهدای موتلفه اسلامی
از 1376 – تا کنون
حضور داوطلبانه %11مجروحیت شیمیایی
جبهه دفاع مقدس
از 1362 – تا 1368
اشاره کرد

پیگیری مشکلات روستاهای همه سین و هاجر آباد از روستاهای بخش مرکزی شهرستان تهران

حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان در روزهای سخت

پیگیری حل معضل صخره نشینی اهالی محله حاجی آباد روستای امین آباد شهرستان ری

حل برخی از مشکلات چندین ساله بیمارستان روانپزشکی رازی

احداث اولین بیمارستان جنرال کشور با رویکرد توانبخشی و روانپزشکی در شهرستان ری

لزوم اهتمام دستگاه‌های حاکمیتی به رشد تولید بازی‌های فاخر و فرهنگی

جلسه شورای عفاف و حجاب شهرستان ری

پیگیری پروژه های راه و راهداری شهرستان ری

پیگیری فعال سازی پروژه های بیمارستان هفت تیر

تأمین تجهیزات مورد نیاز بیمارستان هفت تیر با دستور وزیر

×

تیم پشتیبانی آقای سیدعلی یزدی خواه پاسخگویی از طریق واتساپ

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟