یوم الله 9 دی بساط فتنه و فتنه گران را در هم پیچید

بررسی موضوعات آموزش و پرورش ناحیه 1 و 2 شهرری و چالش های پیش رو

جانبازان به عنوان الگو باید مورد توجه اقشار مختلف مردم قرار گیرند

لزوم توجه به توسعه فناوری های ارتباطی اقتصاد دیجیتال کشور

دیدار مردمی

توجه مجلس به افزایش اعتبارات فرهنگستان هنر در بودجه 1403

بهره برداری از فاز نخست بارانداز هوشمند و پایانه فروش محصولات کشاورزی، دامی و روستایی در انبارهای مجتمع امین آباد

پیگیری تعریض و بهسازی قطعه میانی کمربندی دوم تهران

15 درصد پیشرفت فیزیکی در 4 ماه با اعتبار 70 میلیارد تومان

حل مشکلات بخش فشافویه و پروژه گازرسانی به روستاهای این بخش

باید کشورها را برای تغییر در ساختار سازمان ملل پای کار بیاوریم.

دیدار مردمی

×

تیم پشتیبانی آقای سیدعلی یزدی خواه پاسخگویی از طریق واتساپ

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟