بازدید های میدانی 2

لزوم توجه به توسعه فناوری های ارتباطی اقتصاد دیجیتال کشور

بهره برداری از فاز نخست بارانداز هوشمند و پایانه فروش محصولات کشاورزی، دامی و روستایی در انبارهای مجتمع امین آباد

پیگیری تعریض و بهسازی قطعه میانی کمربندی دوم تهران

15 درصد پیشرفت فیزیکی در 4 ماه با اعتبار 70 میلیارد تومان

لزوم استفاده از تمام ظرفیت ها برای رفع موانع تولید

پیگیری مشکلات روستاهای همه سین و هاجر آباد از روستاهای بخش مرکزی شهرستان تهران

حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان در روزهای سخت

حل برخی از مشکلات چندین ساله بیمارستان روانپزشکی رازی

احداث اولین بیمارستان جنرال کشور با رویکرد توانبخشی و روانپزشکی در شهرستان ری

پیگیری پروژه های راه و راهداری شهرستان ری

×

تیم پشتیبانی آقای سیدعلی یزدی خواه پاسخگویی از طریق واتساپ

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟