طرح های پیشنهادی در مجلس

مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر اراده ملی است. پیشنهادهایی که برای تصویب به صورت قانون، به مجلس ارایه می شود, اگر ازسوی دولت بشودآن را « لایحه قانونی» واگر ازطرف نمایندگان مجلس صورت بگیرد آن را«طرح» می گویند. لوایح قانونی پس از تصویب هیت وزیران به مجلس تقدیم می شود وطرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایند گان در مجلس قابل طر ح است.به طور کلی لوایح و طرح های که به مجلس ارایه می شود بر دوگونه اند:1.طرح ها و لوایح قانونی عادی که دو شوری می باشند بدین معنا که مجلس در خصوص این گونه طرح هاو لوایح دریک شور کلیات را به تصویب می رساند و در شور دیگر به جزیات می پردازد و مورد تصویب قرار می دهد. غالب طرح ها و لوایح، عادی می باشند اما در بعضی از موارد که سرعت تصویب قانون ضرورت دارد به نوع دیگری طرح و لایحه تقدیم می شود.

باید کشورها را برای تغییر در ساختار سازمان ملل پای کار بیاوریم.

رأی بالای مجلس به متناسب سازی و افزایش حقوق بازنشستگان

مجلس از طرح ممانعت از ورود آقایان به واگن بانوان در مترو حمایت می‌کند

بررسی نحوه اجرای طرح بازآفرینی بافت فرسوده نفرآباد

گسترش کیفیت ارائه خدمات در مدارس دولتی

دلیل اهمال و پایمال کردن حقوق کشاورزان در سطح شهرستان ری چیست؟

مخالفت سید علی یزدی خواه با ساخت آرامستان جدید در جغرافیای شهرستان ری

پیشنهاد احداث ابر پروژه ورزشگاهی کشور در جوار فرودگاه بین المللی حضرت امام خمینی (ره)

تلاش های شبانه روزی برای راه اندازی بارانداز هوشمند کالا

دیدار جناب آقای دکتر ساداتی نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی و دیدار جناب آقای سیدعلی یزدی خواه (1)

دیدار جناب آقای دکتر ساداتی نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی و دیدار جناب آقای سیدعلی یزدی خواه

×

تیم پشتیبانی آقای سیدعلی یزدی خواه پاسخگویی از طریق واتساپ

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟